Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laadittu 16.10.2020

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Gopala / Kaisu Kulmala T:mi
Y-tunnus: 2805812-4
Osoite: Vehkalantie 123, 16350 Niinikoski
Puhelin: 044 5108 108
Sähköposti: kaisu (at) https://gopala.com
Yhteyshenkilö: Kaisu Kulmala

Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään nettikaupan rekisteröityjen asiakkaiden ja uutiskirjeen tilaajien tietoja.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen hallinta tilatun uutiskirjeen ja tuotteiden lähettämiseksi.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään nettikaupan asiakkaiden, nettisivujen käyttäjien ja uutiskirjeiden tilaajien henkilö- ja yhteystietoja. Näitä tietoja ovat mahdollisesti:

Etu- ja sukunimi;
Kotipaikka;
Sähköpostiosoite;
Puhelinnumero;

Sähköisen viestinnän tunnistetiedot; Yleensä kaikki verkossa toimivat järjestelmät keräävät jonkinlaista lokitietoa, joka sisältää mm. IP-osoitteita, sekä käyttävät evästeitä. Sinua ei voi tunnistaa näistä tiedoista.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu nettisivuille, sekä uutiskirjeen Mailchimp -ohjelmaan, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja lähettääkseen sinulle tilaamasi uutiskirje tai tuote. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Tietojasi ei luovuteta kenellekään muulle markkinointi- tai muuhun tarkoitukseen.

Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Gopala.com voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella (kuten uutiskirje-sovellus Mailchimp). Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää, kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissämme niin kauan kuin haluat tilata uutiskirjettä, käyttää nettisivuja (cookies, IP ym. tiedot joita esim. Google Analytics kerää), tai ostaa tuotteitamme.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus milloin tahansa:

Saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
Saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot;
Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
Vaatia henkilötietojesi poistamista;
Vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse: kaisu (at) https://gopala.com.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.